Bendruomenė

Vadovai:

Mažeikių sporto mokyklai vadovauja direktorius Algirdas Pocevičius(II vadybinė kategorija, mokytojas-metodininkas) Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Martinkienė(II vadybinė kategorija).

Mokykloje dirba:

  • 8 mokytojai metodininkai
  • 5 vyr.mokytojai
  • 1 mokytojas

 

 

 

Vardas, Pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
Algimantas Giedra Mokytojas-metodininkas Krepšinis
Vidmantas Bertys Mokytojas-metodininkas Krepšinis
Renata Martinkienė Mokytoja-metodininkė Krepšinis
Aloyzas Rudys Mokytojas – metodininkas Krepšinis
Vladas Šulcas Vyr.mokytojas Krepšinis
Jonas Raudonis Mokytojas Krepšinis
Nerijus Gudaitis Mokytojas – metodininkas Futbolas
Algirdas Mika Mokytojas – metodininkas Futbolas
Raimondas Jackevičius Mokytojas – metodininkas Stalo tenisas
Gvidas Rozga Vyr.mokytojas Stalo tenisas
Jolanta Kriaučiūnienė Vyr.mokytoja Lengvoji atletika
Virginijus Januševičius Vyr.mokytojas Lengvoji atletika
Jurijus Stekolnikovas Mokytojas – metodininkas Plaukimas
Lina Beresnevičienė Vyr.mokytoja Plaukimas