Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

2022m. sausio 3d.

 

Eil. Nr. Pareigybės Pareigybių lygis Pareigybių dydis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
1. Direktorius A2 1 13,83
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 1 12,27
3. Mokytojas A2 6,09 9,28
4. Mokytojas A2 0,42 9,22
5. Mokytojas A2 0,35 9,18
6. Mokytojas A2 0,64 8,66
7. Mokytojas A2 1,49 8,58
8. Mokytojas A2 1,10 7,99
9. Mokytojas A2 0,43 7,53
10. Specialistas plaukimui B 1 9,49
11. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A 1 8,4
12. Gydytojas A 0,5 5,8
13. Slaugytojas B 2 5,4
14. Vyr. buhalteris C 1 7,4
15. Apskaitininkas C 0,5 5,0
16. Raštvedys C 1 5,0
17. Archyvaras C 0,5 5,0
18. Pagalbinis darbininkas C 1 5,0
19. Vairuotojas C 1,25 5,0
20. Inžinierius programuotojas B 0,25 5,4
21. Rūbininkas D 2 MMA
22. Pagalbinis darbininkas D 4,0 MMA
23. Valytojas D 3,75 MMA
Iš viso: 32,27  

 

Skip to content