Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

2020m. sausio 02d.

 

Eil. Nr. Pareigybės Pareigybių lygis Pareigybių dydis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
1. Direktorius A2 1 8,98
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 1 8,24
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A 1 7,00
4. Mokytojas A2 6,31 8,00
5. Mokytojas A2 1 7,96
6. Mokytojas A2 0,91 7,47
7. Mokytojas A2 1 7,40
8. Mokytojas A2 0,46 7,12
9. Mokytojas A2 0,42 6,92
10. Mokytojas A2 0,42 7,92
11. Gydytojas A 0,5 5,01
12. Specialistas plaukimui B 1 7,35
13. Slaugytojas B 2 4,49
14. Vyr. buhalteris C 1 5,00
15. Apsakitininkas C 0,5 4,08
16. Raštvedys C 4,08 4,08
17. Archyvaras C 0,5 4,08
18. Pagalbinis darbininkas C 1 4,08
19. Vairuotojas C 1,25 4,08
20. Inžinierius programuotojas B 0,25 4,49
21. Rūbininkas D 2 MMA
22. Pagalbinis darbininkas D 3,5 MMA
23. Naktinis sargas D 1 MMA
24. Valytojas D 3,25 MMA
Iš viso: 32,27

2018m. Darbo užmokestis

Skip to content