Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

2021m. sausio 04d.

 

Eil. Nr. Pareigybės Pareigybių lygis Pareigybių dydis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
1. Direktorius A2 1 11,81
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 1 10,48
3. Mokytojas A2 6,95 8,62
4. Mokytojas A2 0,77 8,53
5. Mokytojas A2 0,95 8,05
6. Mokytojas A2 1 7,97
7. Mokytojas A2 0,49 7,67
8. Mokytojas A2 0,36 6,94
9. Specialistas plaukimui B 1 8,82
10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A 1 7,4
11. Gydytojas A 0,5 5,3
12. Slaugytojas B 2 4,9
13. Vyr. buhalteris C 1 7,4
14. Apsakitininkas C 0,5 4,5
15. Raštvedys C 1 4,9
16. Archyvaras C 0,5 4,5
17. Pagalbinis darbininkas C 1 4,5
18. Vairuotojas C 1,25 4,8
19. Inžinierius programuotojas B 0,25 4,9
20. Rūbininkas D 2 MMA
21. Pagalbinis darbininkas D 3,5 MMA
22. Valytojas D 4,25 MMA
Iš viso: 32,27

2018m. Darbo užmokestis

Skip to content