Teisės aktai

Mokyklos veikla grindžiama:
1.Lietuvos respublikos konstitucija – Valstybės žinios,1992 ,Nr.33-1014(1992-11-30)
2.Vaiko teisių konvencija – Valstybės žinios,1995-07-21, Nr.60-1501
3.Lietuvos respublikos švietimo įstatymas – Valstybės žinios,2011-03-31, Nr.38-1804

Skip to content