Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius
Vidutinis mėnesinis
nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis 2023 m. IV ketv.
Direktorius* Pareigybės skirtos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti 1 3213,63
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui* 1
Neformaliojo švietimo mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) Pareigybės skirtos ugdymo planui įgyvendinti 11,06 1235,85
Bendrosios praktikos slaugytojas  

 

A, B ir C lygio pareigybės

2 1138,55
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui* 1  

1421,57

Plaukimo instruktorius* 1
Programų koordinatorius* 0,5
Inžinierius programuotojas* 0,25
Vyriausiasis buhalteris* 1
Apskaitininkas* 0,5
Raštvedys * 1
Archyvaras* 0,5
Pastatų prižiūrėtojas* 1
Autobuso vairuotojas* 1,25
Aptarnaujantis personalas (rūbininkas,  statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, valytojas, lauko aplinkos tvarkytojas) D lygio pareigybės 9,75 MMA

*LR Vyriausybės 2003 balandžio 18 d. nutarime Nr. 480 numatyta, kad darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis( paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024 m. sausio 31 d.

Informacija atnaujinta: 2024-04-10

Skip to content