Darbo užmokestis

 

MAŽEIKIŲ  SPORTO  MOKYKLOS  PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
2022 m. rugsėjo 1 d.
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių Pareigybių Pareigybių Pareiginės
lygis kodas pagal LT dydis algos pastoviosios
klasifikatorius dalies koeficientas
1. Direktorius A2 112036 1 13,83
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A2 112036 1 12,27
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A 112036 1 8,4
4. Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 6,09 9,28
5 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 0,42 9,22
6 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 0,35 9,18
7 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 0,55 8,66
8 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 1 8,62
9 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 0,49 8,58
10 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 1,19 7,99
11 Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906 0,43 7,53
12 Gydytoja A 221233 0,5 5,8
13 Plaukimo instruktorius B 342205 1 9,49
14 Slaugytoja B 222107 2 5,4
15 Vyr. buhalteris C 121102 1 7,4
16 Apskaitininkė C 431110 0,5 5,0
17 Raštvedė C 412005 1 5,0
18 Archyvarė C 262101 0,5 5,0
9 Pagalbinis darbininkas C 933307 1 5,0
20 Automobilio vairuotojas C 832203 1,25 5,0
21 Inžinierius programuotojas B 251403 0,25 5,4
22 Rūbininkės D 962907 2 MMA
23 Pagalbinis darbininkas D 933307 4,25 MMA
24 Valytoja D 911209 3,5 MMA
Iš viso: 32,27

Informacija atnaujinta: 2022-09-30

Skip to content