Valdymo struktūros schema

PATVIRTINTA
Mažeikių sporto mokyklos direktoriaus
2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-36

Informacija atnaujinta: 2024-01-09

Skip to content